2023, JÕHVI LINNAGALERII | JÕHVI CITY GALLERY

"KUNST SÜNNIB ARMASTUSEST | ART IS BORN FROM LOVE"Mirjam Mölder-Mikfelti loomingu läbivaks teemaks on iseenda, looduse ja kõiksusega üksolemise tunnetamine.

Inimeste seltskonnale eelistab kunstnik pigem loodusega suhelda, raamatute abil sügavamatesse teadmistesse sukelduda ning rohenäpuna maaga ja taimede hingemaailmaga ühenduses olla.

Maalimine on kunstniku jaoks eelkõige teraapiavorm, vahend meditatsiooniks ja enesearenguks. Ta on veendunud, et kunst peab mõjuma tervendavalt ka vaatajaile, tekitades positiivseid emotsioone, rahuseisundit ning ülemeelelisi tundmusi.

Loomine saab toimuda üksnes õnnetunde ajel - kunst sünnib armastusest - ning just viimast kunstnik oma maalide kaudu jagada soovibki.

Oma loomingus armastab isepäine loojanatuur reeglite- ja standarditevabalt eksperimenteerida, leides end kaasaegse kunstimaastiku raamidesse mitte sobituvat. Lubades intuitsioonil juhatada ja südamel kõnelda, saab teos vabalt oma rada kulgeda ning nii sünnivad armastuse sõnumit kandvad maalid, millest õhkub kirge ja elujoovastust.


© mirjam mölder-mikfelt. all rights reserved.