FEM EM ART - JÕULINE REAALSUS

Ain Seeblum, Virumaa Teataja

17-07-2010

 

Mirjam Mölder-Mikfelt’i autorinäitus Rakvere Galeriis on omapärane ja huvitav.

Enne traditsioonilist avamistseremooniat näitusesaalis tiiru teinud, leidsin tegemist olevat väga mõjujõulise väljapanekuga.

Sedasama mõjujõudu uskusin õhkuvat ka väljapandud tööde autorist enesest.

Ja nii oligi: näituse külaliste ette astus julge olekuga noor kaunis daam, kellest kiirgas karismat.

Kirg ja kaunidus

Näituse tööde autor on naine oma kõige kaunimas eas - ja tema kaunismeelsus leiab väljenduse ka kõigis näitusel välja pandud maalides.

Ebatraditsionaalse näituse ja samavõrd erilaadse autoriisiksuse puhul pean kirjutama arvustuse samuti ebatraditsionaalsest lähtepunktist ja erilaadsel viisil, ütleme psühhoanalüütiliselt tasandilt vaadatuna.

Mida tunnetasin näitusetöödest, aga ka sealsamas kohalviibinud autori silmadest? - Kõik see peegeldas jõulist armastust, tugevaid õnneseisundi impulsse.

Mirjam Mölder-Mikfelt’i maalid on suunatud selle õnnetunde selgele väljendusele, sisaldades aktimaalidena seejuures tugeva annuse puhast-ausat valehäbist mürgistamata erootikat.

Autor väljendab noore naise kõige puhtamaid tundeid, ausaid ealisi emotsioone.

Kunstitehnilisest küljest vaadatuna tegeleb ta väga mitmekülgse eksperimenteerimisega: tema töid võiks eraldi vaatlema hakates paigutada mis tahes kunstistiilide alla, kuna tegu on niivõrd mitmetahulise loominguga.

Kunstnik katsetab maalimises mitmesuguseid erilaadseid värvikäsitlusi - tema eripalgelised tööd on väga kirkavärvilised. Näituse maale tervikuna tajudes tunnetaks justkui värvikatla keemist.

Mirjam Mölder-Mikfelt ei hoia sõltumatu eeskujuvaba autorina kinni klassikalistest teostuslaadidest ega aktimodellide kujutamise proportsioonireeglitest, maalides inimfiguure ebatõepärase värvikäsitlusega - tema teeb seda kirglikult värvimöllus, pakkudes publikule emotsioone, väljendades julgelt noore naise säravvärskeid tundmusi.

Mul on tõsine kiusatus anda tema loometegevusele siiski stiililine nimetus – miks ei võiks tema emotsionaalne eneseväljendusviis olla defineeritav terminiga „female emotional art” (lühendatuna „fem em art”)? Sobiks ju! Seda enam, et maailmas on teisigi naiskunstnikke, keda ei kammitse stiilipiirid ja kes väljendavad ehtnaiselikult, ausalt ning jõuliselt just puhtaid emotsioone, siirast õnnetunnet.

Otsingud värvimaailmas

Kõrvalepõikeks: samalaadne nimetus toimiks ka meeskunstnike puhul, kes samasugusel moel, samas žanris puhtaid tundeid väljendavad – „man em art”.

Autor arvas end suunda võtvat rohkemal määral värvidega eksperimenteerimisse, millega aktifiguuri osatähtsus maalidel kujutatavas paratamatult kahaneb.

On loomulik, et noor autor ihkab uusi rajaotsi leida. Ta küpsetab enese kunstitehnilisi oskusi uute värvikäsitluste järeleproovimiseks.

Loodan väga, et Mirjam Mölder-Mikfelt leiab nende edasiste katsetustega kõik enesele sobivad teostusviisid ja ühtlasi mooduse, kuidas aktimodelli kujutuse kaudu veelgi võimsamalt oma emotsioone kunstiliselt välja tuua.

Usun, et ta jõuab värvimaailmarännult otsesesse aktimaaližanri tagasi veelgi tugevamana, veelgi jõulisemalt emotsionaalsena ja kogemuste põhjal tundeväljenduses täpsemana, mispuhul stiililine nimetus „fem em art” leiaks juba täieliku kinnituse.