TÄHELEPANU! VALMIS OLLA! KUNST!

Õppematerjal põhikoolidele.


Kristi Laanemäe, Anu Lüsi, Jelena Tšekulajeva, Anu Purre

MTÜ Loovalt Tulevikku, 2011


                  

 © mtü loovalt tuelvikku. all rights reserved.


 __________________________________________________


 Mirjam Mölder-Mikfelt "Inimese neli aastaaega" 2010.

 Kollaaž, fototöötlus, väljaprint paberil. Erakogu.

   

© mirjam mölder-mikfelt. all rights reserved.